Orso d.o.o.
Hidroizolacije

ORSO PUR ELASTOSEAL

ORSO pur elastoseal je jednokomponentni poliuretanski kit. Umrežava se u dodiru s vlagom iz zraka i stvara cvrstu, visoko elasticnu brtvu niskog modula elasticnosti. Prikladan je za horizontalne i vertikalne aplikacije te se može aplicirati na velikom rasponu temperatura. Opcenito za brtvljenje spojeva i dilatacija u graevinarstvu za beton, drvo, mramor, aluminij, celik, keramiku, gipsane ploce itd. Prefabricirane betonske elemente, podrumske zidove, spremnike vode.