Orso d.o.o.
Hidroizolacije

ORSO

ORSO d.o.o., sa sjedištem u Perušiću osnovan je u rujnu 2006. godine.  Nastali smo kao prirodan slijed poslovnih aktivnosti osnivača, koji su svoje prijašnje aktivnosti ujedinili u zajedničku ideju stvaranja novih riješenja, tehnologija i proizvoda, stvaranju nove vrijednosti…stvaranju ORSO proizvoda.

Iza imena ORSO kriju se vrhunski proizvodi na području građevinarstva, proizvodi koji svoje mjesto nalaze u primjeni kod novogradnje, sanacije objekata te u proizvodnji prefabrikata. Na tržištu kompozitnih hidroizolacijskih materijala, ORSO predstavlja novu generaciju materijala u građevinarstvu i postavlja nova mjerila na tržištu. Inovativnim pristupom i tehnologijama postigli smo kompatibilnost materijala sa cementom odnosno betonom, vodonepropusnost i paropropusnost materijala, podnošenje hidrostatskog tlaka i vakuuma a posebno se ponosimo izvornošću proizvoda i ekološkim pristupom odnosno, provođenjem jedinstvene Politike upravljanja u korist zaštite okoliša i očuvanja prirodnog blaga. Kao mladi tim ljudi strateški povezan sa iskusnim kadrom na području građevinarstva, arhitekture, kemije i ekonomije, ORSO teži individualnom pristupu svakog problema u građevinarstvu te uz stručnost i ekspeditivnost želimo zadovoljnog krajnjeg korisnika.

Orso d.o.o. Orso d.o.o.