Orso d.o.o.
Hidroizolacije

Hidroizolacija temeljne ploče i zidova, Lovran

IMG_20171108_135837 (Large) IMG_20171108_135844 (Large) IMG_20171125_080635 (Large) IMG_20171125_082030 (Large) IMG_20180209_140456 (Large) IMG_20180209_141128 (Large) IMG_20180217_113401 (Large) IMG_20180217_113419 (Large)

Opis:

  • Hidroizolacija temeljne ploče bentonitnom membranom ORSO BENTOPOD, membrana se postavlja na podložni beton
  • Hidroizolacija vertikalnih zidova polimerbitumenskom pastom ORSO POLYBIT 2k uz prethodnu impregnaciju ORSO FIX V GLASS EMULZIJA

 

Korišteni proizvodi: