Orso d.o.o.
Hidroizolacije

ORSOFIX V GLASS EMULZIJA

Hidroizolacijsko sredstvo za impregnaciju, ucvršcivanje podloge te stabilizaciju podložnih slojeva kod apliciranja sljedecih-završnih slojeva. Služi kao dodatak mortu, betonu u cilju stvaranja krute hidroizolacije. Aplicirati na podloge od cementa, vapna, starih mortova kod restauracija i sanacija.