Orso d.o.o.
Hidroizolacije

ORSOFIX V F

Brzovezujuče, hidrofobno vezivo za izradu betona i mortova sa brzim prirastom čvrstoća. Koristi se kod svih vrsta montažnih radova gdje su potrebna brza pričvrščivanja spojnih elemenata.