Orso d.o.o.
Hidroizolacije

ORSOFIX V EMULZIJA

Paropropusna impregnacija, s/n veza, za vanjske i unutarnje radove. Veza podložnog materijala i osnovnog – završnog sustava. Koristi se kao impregnacija podloga betonskih kao vezivni sloj novog i starog betona te
kao poboljšivać prijanjanja slojeva žbuka, mortova, estriha, silikata itd.