Orso d.o.o.
Hidroizolacije

ORSOFIX V

Veza podložnog materijala i osnovnog - završnog sustava. Koristi se kao impregnacija podloga betonskih kao vezivni sloj novog i starog betona te kao poboljšivać prijanjanja slojeva žbuka, mortova, estriha.
Kod sanacija starih i novih betonskih površina, hrapavih i neravnih dijelova, manjih stabilnih oštećenja zatićuje armaturi i djeluje kao inhibitor korozije.