Orso d.o.o.
Hidroizolacije

ORSOFIX I

ORSOFIX I je brzovezujući reparaturni mort za izravnavanje starih i novih betonskih površina, hrapavih i neravnih
dijelova, manjih stabilnih oštećenja. Nanosi se prije izvedbe završne obrade betona i zidova od opeke.