Orso d.o.o.
Hidroizolacije

ORSODECK

ORSOdeck je UV stabilni, vodonepropusni, visokofleksibilni premaz, tekuća membrana. ORSOdeck je akrilna emulzija u vodu koja ne sadrži otapala. Emulzija se pretvara u trajno elastični, vodonepropusni, zaštitni sloj. Reflektira sunceve zrake te reducira apsorbciju preko 50%. Područje primjene: terase, nova i stara krovišta, žljebovi i limovi, oluci, dimljaci i spojevi zidova, spojevi zidova i parapeta.