Orso d.o.o.
Hidroizolacije

ORSOBOND

Cementno ljepilo za normalnu upotrebu povećane kvalitete. Koristi se za ljepljenje keramičkih pločica sa podrućjem prmjene na vertikalnim i horizontalnim površinama, unutar i van građevine.