Orso d.o.o.
Hidroizolacije

ORSOBAND MS 360

ORSOband MS360 je mikroporozna vodoodbojna elastična membrana koja se koristi kao ojačanje u ORSO hidroizolacijskim sistemima. Upotrebljava se u hidroizolacijskim sistemima ravnih krovova, terasa, balkona, mokrih čvorova, bazena itd. Prionjiva na beton, opeku, drvo, alumijij, plastiku.