Orso d.o.o.
Hidroizolacije

ORSOBAND AQUA BLECKSTOP +

ORSOBAND AQUA BLECKSTOP + je bubreca bentonitna traka koja služi za brtvljnje svih radnih prekida kod betoniranja. Testirana je i odobrena na pritisak vode do 7 bara. Upotrebljava se u horizontalnim i vertikalnim prekidima kod betoniranja.Treba biti smještena u središte betonske konstrukcije jer mora u potpunosti biti pokrivena sa svih strana (potrebno je min. 8 cm. sloja betona) da može izdržati sigurnu gradnju i tlak vode. Svojstvo kašnjenja bubrenja od kontakta s vodom od 72 sata.