Orso d.o.o.
Hidroizolacije

Ulja za oplate

ORSO OPLATOL

Mineralno ulje koje se nanosi na oplatu, stvara stabilan hidrofobni sloj izmedu oplate i betona ili morta. ORSO Oplatol je sredstvo koje se koristi za premazivanje oplata pri betoniranju jer omogučava lagano odvajanje oplate od betona te time postižemo lijep izgled betonske površine. 

 

 

 

 

 

Opširnije...