Orso d.o.o.
Hidroizolacije

Aditivi za betone i mortove

ORSO ANTIMRAZ

Tekuci dodatak za betoniranje pri niskim temperaturama koji ne sadrži kloride.Omogucava ugradnju betona i mortova do -11°C. Ubrzava prirast cvrstoca betona i mortova. Reagira sa svim vrstama cementa osim aluminatnim.

 

 

 

 

 

 

 

 

Opširnije...

ORSOSAN TP EMULZIJA

ORSOSAN TP emulzija je dodatak za pripremu vodonepropustnih žbuka, mortova, betona i hidroizolacijskih membrana na cementnoj osnovi. Područje primjene morta ili betona spravljenog sa ORSOSAN TP emulzije: mokri čvorovi u objektima,
zidovi od opeke ili betonski zidovi izloženi vlaženju, vlažni podrumi, zidovi pročelja, podzemne garaže i sl.

 

 

 

  

 

Opširnije...