Orso d.o.o.
Hidroizolacije

S-N Veze, impregnacije

ORSOFIX V GLASS EMULZIJA

Hidroizolacijsko sredstvo za impregnaciju, ucvršcivanje podloge te stabilizaciju podložnih slojeva kod apliciranja sljedecih-završnih slojeva. Služi kao dodatak mortu, betonu u cilju stvaranja krute hidroizolacije. Aplicirati na podloge od cementa, vapna, starih mortova kod restauracija i sanacija.

 

 

   

Opširnije...

ORSOFEROSTOP

Ferostop je sredstvo za modificiranje ostataka hre na korodiranim metalnim površinama u korozijski stabilan sloj. Ferostop onemogucuje daljnje korozijsko djelovanje. Na njega se uspješno primjenjuju sve vrste boja i lakova.

 

 

  

 

Opširnije...

ORSO ARBOR SHIELD

OPIS I PRIMJENA PROIZVODA
Sredstvo za grundiranje i zaštitu svih vrsta drveta od vlage, crvotocina, gljivica i plavih pljesni te raznih vrsta štetnih i agresivnih atmosferilija i drugog. Primjenjuje se za zaštitu svih vrsta drveta i svih drvenih površina od vlaga, štetocina.

 

 

 

 

 

 

  

Opširnije...

ORSO ARBOR GLASSHIELD

OPIS I PRIMJENA PROIZVODA
Sredstvo za grundiranje i zaštitu svih vrsta drveta od vlage, sunca, crvotočina, gljivica i plavih pljesni te raznih vrsta štetnih i agresivnih atmosferilija i drugog. Posebna namjena zaštita od požara drva i drvenih konstrukcija.Primjenjuje se za zaštitu svih vrsta drveta i svih drvenih površina od iskrivljavanja, vitoperenja, vlaga, štetočina. Služi kao prednamaz za nanošenje svih vrsta boja i lakova.

 

 

 

 

 

Opširnije...

ORSO SHIELD

Paropropusna, vodoodbojna impregnacija na bazi silikona. Koristi se kao zastitni, dugotrajni, hidrofobni sloj za podloge od kamena, opeke, betona te razne vrste ukrasnih fasada.

 

 

 

 

 

 

 

  

Opširnije...