Orso d.o.o.
Hidroizolacije

Hidroizolacijski mortovi za kamene zidove

ORSOMALT 02

ORSOMALT 02 je vodootporni jednokomponentni cementni mort. Služi za jednostrano ili dvostrano zidanje i fugiranje zidova pročelja zidanih od fasadne opeke odgovarajuće kvalitete, s mogućnošću fugiranja istovremeno sa zidanjem ili naknadnog fugiranja. Širina fuge kod primjene ovog morta je cca 5 mm. Primjena u novogradnji i sanacijama starih objekata.

Opširnije...

ORSOMALT 04

ORSOMALT 04 je vodootporni jednokomponentni cementni mort. Služi za jednostrano ili dvostrano zidanje i fugiranje zidova pročelja zidanih od fasadne opeke odgovarajuće kvalitete, s mogućnošću fugiranja istovremeno sa zidanjem ili naknadnog fugiranja. Širina fuge kod primjene ovog morta je cca10 mm. Primjena u novogradnji i sanacijama starih objekata.

Opširnije...