Orso d.o.o.
Hidroizolacije

ORSO TERMOBOND


Cementno (sivo/bijelo) fleksibilno ljepilo visoke kvalitete sa produljenim otvorenim vremenom. Koristi se za ljepljenje keramičkih i kamenih pločica sa podrućjem prmjene na vertikalnim i horizontalnim površinama, unutar i van
građevine.