Orso d.o.o.
Hidroizolacije

ORSO ARBOR SHIELD

OPIS I PRIMJENA PROIZVODA
Sredstvo za grundiranje i zaštitu svih vrsta drveta od vlage, crvotocina, gljivica i plavih pljesni te raznih vrsta štetnih i agresivnih atmosferilija i drugog. Primjenjuje se za zaštitu svih vrsta drveta i svih drvenih površina od vlaga, štetocina.